تاریخ دفاعیه پروژه درس استاد پوریان

دانشجویان کارشناسی نا پیوسته:

مهندسی نرافزار :چهارشنبه 93/10/3

:دانشجویان کارشناسی پیوسته

مهندسی نرم افزار1 :یکشنبه 93/10/7 ساعت 13:30 الی 16

مهندسی نرم افزار2 : یکشنبه  93/10/7 ساعت 16:30 الی 18:30

پایگاه داده ها : دوشنبه 93/10/8 ساعت 14 الی 15:30

سرفصل امتحان

نام کتاب: مهندسی نرم افزار

تالیف: راجر پرسمن ویرایش هفتم

مهندسی نرم افزار2: 11 ، 12، 14 ، 15 ، 16، 17 ، 18، 19

مهندسی نرم افزار1 و مهندسی نرم افزار(کارشناسی ناپیوسته): 1 ، 2، 3 ، 4 ، 5 ، 6 ، 7 ، 8 ، 9 ، 10


-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

قابل توجه دانشجویان گروه کامپیوتر

 

پیش انتخاب واحد نیمسال دوم 93-94 از تاریخ 13 الی 17 آبان ماه می باشد. 

این تاریخ تمدید نخواهد شد.

 

جهت انجام پیش انتخاب واحد اینجا کلیک کنید.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


جلسه توجیهی پروژه و کارآموزی استاد پوریان: یکشنبه 93/8/25   ساعت 18 کلاس 5210

جلسه توجیهی پروژه و کارآموزی استاد آدینه وند : چهارشنبه 93/8/21  ساعت  12 کلاس 5209

جلسه توجیهی پروژه و کارآموزی استاد حبیبی: شنبه 93/8/3  ساعت  12 کلاس 5208

جلسه توجیهی پروژه و کارآموزی استاد فرضی: سه شنبه 93/8/6 ساعت  12 ، آزمایشگاه پایگاه داده

جلسه توجیهی پروژه و کارآموزی استاد رشیدپور: شنبه 93/7/19 ساعت  12:30 کلاس 5207

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

قابل توجه دانشجویان گروه کامپیوتر

 دانشجویان متقاضی اضافه ظرفیت در نیمسال اول 93-94 طبق الگوی زیر مشخصات خواسته شده را تنها یکبار به شماره ذکر شده ارسال نمایند.

نام،نام خانوادگی*شماره دانشجویی*

نام درس*مشخصه درس*

ارسال پیامک به شماره‌:

 30001608392432

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

  انتخاب واحد فقط به صورت اینترنتی و غیرحضوری می باشد.

تقویم انتخاب واحد نیمسال اول 94-93 (931) دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمانشاه

شروع انتخاب واحد از روز شنبه 93/6/15

ورودی های 90 و ماقبل

93/6/15،16

ورودی های 91

93/6/17،18

ورودی های  92

93/6/19،20

ورودی های 93

93/6/21،22،23

انتخاب واحد با تأخیر کلیه دانشجویان وپذیرش دانشجویان میهمان

93/6/24،25،26،27

حذف و اضافه

93/7/5 الی 93/7/10

شروع کلاسها

93/7/1

پایان کلاس ها

93/10/15

شروع امتحانات

93/10/17

پایان امتحانات

93/10/28


---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

تاریخ تحویل پروژه و کارآموزی استاد فرضی: شنبه 93/6/1  ساعت 10 صبح

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

دانشجویان گرامی: شما تا 93/5/21  فرصت دارید که جهت انجام پیش انتخاب واحد نیمسال اول 93-94 اقدام نمایید . این تاریخ تمدید نخواهد شد.

جهت انجام پیش انتخاب واحد اینجا کلیک کنید.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جلسه توجیهی پروژه و کارآموزی استاد حبیبی: چهارشنبه 93/5/1 ساعت 10 کلاس 5204

جلسه توجیهی پروژه و کارآموزی استاد پوریان: پنجشنبه 93/5/2 ساعت  12  کلاس5207

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

دانشجویان گرامی شما می توانید نمرات اولیه خود را از طریق همین سایت مشاهده نمایید:

در قسمت انتخاب واحد و اعلام نمرات وارد سیستم پبش ثبت نام شده ،بعد از وارد شدن به سیستم ، ترم جاری سیستم را به (نیمسال دوم 93-92) تغییر دهید  و سپس  واحدهای ترم جاری خود را انتخاب و ثبت نمایید

نام کاربری = شماره دانشجویی 
رمز عبور =شماره شناسنامه : شامل ۶ کاراکتر می باشد ٬ اگر شماره شناسنامه شما کمتر از ۶ رقم دارد بعنوان نمونه٬۲ رقمی است باید ۴ صفر بعد از شماره شناسنامه در پسورد قراردهید .یا دانشجویی با شماره دانشجویی ۸۷۱۵۷۱۰۱۱ و شماره شناسنامه ۲۷۳۱ باید رمز عبور خود را به صورت ۲۷۳۱۰۰ در سایت وارد کنید


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

تاریخ تحویل  پروژه استاد پوریان:

مهندسی نرم افزار(کارشناسی ناپیوسته): یکشنبه 93/3/18  ساعت 14 الی 17

پایگاه داده ها: یکشنبه 93/3/18 ساعت 17 الی 19

مهندسی نرم افزار1: دوشنبه 93/3/19 ساعت 14 الی 16

مهندسی نرمافزار2: دوشنبه 93/3/19 ساعت 16 الی 18

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

دانشجویانی که تا به حال موضوع پروژه خود را مشخص نکردند حداکثر تا 26 فروردین ماه فرصت دارند فرم تصويب پروژه خود را تحویل گروه دهند. در غیر اینصورت از نمره نهایی  کسر خواهد شد.

تاریخ: 93/1/22

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

  • دانشجویانی که درس کارآموزی را اخذ نموده اند پس از دریافت برگه های گزارش کارآموزی از سایت دانشگاه و یا انتشارات ایران کپی , آنرا با هماهنگی استاد راهنما پر نموده و جهت تایید به گروه مراجعه نمایند.
    دانشجویانی که درس پروژه را اخذ نموده اند لازم است فرم تصویب پروژه را از انتشارات ایران کپی دریافت کرده و پس از هماهنگی با استاد راهنما آن را پر نموده و جهت تصویب به گروه تحویل دهند.

  • دانشجویان حداکثر 2 بار می توانند موضوع پروژه خود را در صورت عدم تصویب تغییر دهند و تا20 فروردین فرصت دارند  موضوع پروژه خود را به تصویب برسانند . بعد از تاریخ اعلام شده به ازای هر روز تاخیر از نمره نهایی کاسته خواهد شد.


جلسه توجیهی پروژه و کارآموزی استاد فرضی: سه شنبه 92/12/13 ساعت 11

جلسه توجیهی پروژه و کارآموزی استاد رشیدپور: چهارشنبه 92/12/14ساعت 12:30 کلاس 5209

جلسه توجیهی پروژه و کارآموزی استاد حبیبی: چهارشنبه 92/12/14 ساعت 12:15 کلاس 5205

جلسه توجیهی پروژه و کارآموزی استاد حیدری: چهارشنبه  92/12/14 ساعت 14:45 کلاس 5208

جلسه توجیهی پروژه و کارآموزی استاد آدینه وند: چهارشنبه 92/12/14 ساعت 12:15 کلاس 5207

جلسه توجیهی پروژه و کارآموزی استاد پوریان: شنبه 92/12/17 ساعت  18  کلاس 5210

تاریخ: 92/12/11

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

قابل توجه دانشجویان مهندسی کامپیوتر کارشناسی پیوسته : درس ریاضی مهندسی با مشخصه 3356 به دلیل به حدنصاب نرسیدن حذف گردید.

تاریخ: 92/11/29

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

تاریخ تحویل پروژه و کارآموزی استاد فرضی  :  شنبه92/12/3  ساعت 14

تاریخ: 92/11/26

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

دانشجویانی که درخواست اضافه ظرفیت یا ارائه درس جدید را دارند فقط یکبار می توانند  به شماره 30001608392432 به صورت زیر پیامک بفرستند.

نام و نام خانوادگی* شماره دانشجویی* نام درس1/نام درس2/...


-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

تقویم انتخاب واحد نیمسال دوم 93-92 (922) دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمانشاه

شروع انتخاب واحد از 92/11/06  لغایت  92/11/10

ورودی های 90 و ماقبل 92/11/06
ورودی های 91 و 92 92/11/07
انتخاب واحد با تأخیر کلیه دانشجویان و دانشجویان میهمان   8 و 9 و 10 بهمن
حذف و اضافه 19 و 20 بهمن
شروع کلاسها 92/11/12
پایان کلاس ها 93/03/22
شروع امتحانات 93/03/24
پایان امتحانات 93/04/07


   

  قابل توجه کلیه دانشجویان محترم:

      انتخاب واحد فقط به صورت اینترنتی و غیرحضوری می باشد و در صورت عدم انتخاب واحد در مهلت مقرر، جهت دانشجو مرخصی صادر خواهد شد.


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

تاریخ دفاعیه پروژه درس پایگاه داده و مهندسی نرم افزاراستاد پوریان  :  شنبه 92/11/5 ساعت 14

تاریخ :92/11/2

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

تاریخ تحویل پروژه های مهندسی اینترنت استاد فرضی از 2 بهمن به 9 بهمن تغییر یافت.

تاریخ :92/10/26

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

سرفصل امتحان مهندسی نرم افزار2: نسخه 7 کتاب roger pressman  : فصلهای 11و14و15و16و17و18 وGrid Computing

تاریخ دفاعیه درس مهندسی نرم افزار1 و پایگاه داده ها پایان امتحانات می باشد. 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
جهت انجام پیش انتخاب واحد اینجا کلیک کنید.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

اطلاعیه
گروه کامپیوتر دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمانشاه در نظر دارد به
منظور بالا بردن سطح علمی دانشجویان رشته کامپیوتر این واحد و
شرکت در مسابقات از دانشجویان علاقه مند جھت تشکیل گروه ھای
علمی – پژوھشی دعوت نماید.
درضمن دانشجویان می توانند گروه ھای پیشنھادی خود را به گروه
اعلام نمایند.
برای اطلاعات بیشتر به گروه مراجعه نمایید.

تاریخ:92/2/23

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~


دانشجویان عزیز لطفا برای بهتر شدن سایت گروه نظرات وپیشنهادات خود را به آدرس این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید  ارسال نمایید.

******************************************************************************************************************************************************************************************************

دانشجویانی که پیش انتخاب واحد نمودند ،جهت  اصلاح  واحدهای انتخابی خود در این ترم  و تایید نهایی آنها  تا 10 اردیبهشت فرصت دارند. درغیر این صورت امکان مشاهده نمرات خود و اعتراض به آن را در پایان ترم نخواهند داشت.

دانشجویان ورودی جدید نیز ملزم هستند درسهای خود را در سایت گروه ثبت نمایند.

از طریق انتخاب واحد و اعلام نمرات وارد سیستم پبش ثبت نام شده ،بعد از وارد شدن به سیستم ، ترم جاری سیستم را به (نیمسالدوم 91-92) تغییر دهید.

نام کاربری = شماره دانشجویی 
رمز عبور =شماره شناسنامه : شامل ۶ کاراکتر می باشد ٬ اگر شماره شناسنامه شما کمتر از ۶ رقم دارد بعنوان نمونه٬۲ رقمی است باید ۴ صفر بعد از شماره شناسنامه در پسورد قراردهید .یا دانشجویی با شماره دانشجویی ۸۷۱۵۷۱۰۱۱ و شماره شناسنامه ۲۷۳۱ باید رمز عبور خود را به صورت ۲۷۳۱۰۰ در سایت وارد کنید

Template by NANOWEB